Het is donderdagavond acht uur, de tijd waarop broeder David normaal gesproken al onder de wol ligt, zit hij nu achter de laptop om een interview te geven. ‘Goedenavond’, zegt hij. Broeder David typeren we als een welwillend, openhartig en goedlachse monnik. Een Belgische monnik die leeft in een Nederlandse abdij.

Auteurs: Lianne Verberkmoes & Jasper van den Brink.

Afstandelijke jeugd

Image for post
Image for post
Broeder David

“Ik kom uit Gent, een heel mooie historische stad. Ja, een prachtige stad, maar toen ik klein was, was dat een hele vieze vuile industriestad, heel grauw en grijs. Ik heb daar niet zolang echt als kind geleefd, tot…


Image for post
Image for post
Foto Lianne

Het is koud vanmiddag in de (VEG) Vrije Evangelische gemeente in Bennekom. Zittend op een stoel met haar jas aan verteld Lianne Verberkmoes uitvoerig haar verhaal. Lianne komt uit Houten een stad vlakbij Utrecht. Ze groeit daar op met twee broers. “Ik was een lief en vrolijk meisje.” Nu studeert ze journalistiek aan de (CHE) Christelijke Hogeschool Ede.

Sociale kwesties

Nadat ze stopte met haar baan kwam ze een half jaar thuis te zitten. “Ik zat thuis en ik dacht dat ik niks kon en alles moeilijk was. Ik zat vast in een negatieve viceuze cirkel, langzaam raakt ik in een sociaal isolement waardoor erop uitgaan steeds een grotere stap werd. Daarnaast heb ik getwijfel of het wel verstandig geweest was om te stoppen met mijn werk. Mijn ouder zeiden van niet.”

Nieuwe stappen

“Ik was voor het eerst op de HGJB kerstconferentie en daar stond een stand van de Wittenberg, daar kreeg ik een armbandje van. Maar…


Image for post
Image for post

Wij doken als redactie in de wereld het kloosterleven. Wat zijn dat voor mensen die zich binden aan een klooster? Hoe ziet het kloosterleven eruit? Zijn er grote verschillen tussen open en gesloten kloosters? Dit zijn vragen die gaan beantwoorden via deze explainer.

De definitie van klooster
Een klooster (van het Latijnse claustrum, afgesloten ruimte) is een gebouw of een samenstel van gebouwen dat dient tot huisvesting van een groep of gemeenschap van mannen of vrouwen, vaak monniken of monialen genoemd, die zich uit de wereld heeft teruggetrokken om een godsdienstig leven te leiden.

Het kloosterleven Het leven in het…

Jasper van den Brink

Hallo, ik ben Jasper en inwoner van Gouda.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store